Honest Money

Gold is Wealth Hiding in Oil

 • Subscribe

 • Alert

  Archive for March, 2021

  Open Brief aan Ine Van Wymersch en Mark Eyskens

  Posted by Ivo Cerckel on 10th March 2021

  Ine Van Wymersch is procureur des Konings van het Parket Halle-Vilvoorde.
  Mark Eyskens is Minister van Staat van de Koning der Belgen, da’s dezelfde Koning van Wie Ine procureur is.
  Op vrijdag 12 maart 2021 spreken ze beiden op de jaarlijkse VRG-Alumnidag te Leuven.

  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”, vraagt Mark.

  Enerzijds is er het probleem dat geen corona-vaccin getest werd op haar lange-termijn werking. (Kan ook niet. Er is (nog) geen tijd genoeg geweest.)
  Anderzijds is er het probleem dat wegwerp-mondmaskers en wegwerp- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) uiteindelijk in zee belanden om dan opgegeten te worden door vissen die dan op hun beurt opgegeten worden door o.a. zwangere vrouwen om dan in het placenta van hun foetus te belanden. Dit tweede probleem zal ik belichten aan de hand van artikels van de BBC en het Britse dagblad The Guardian.

  De vraag van Mark dient dient dan ook negatief beantwoord.

  AANZET

  Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) is de vereniging van de alumni van de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.
  De VRG-Alumniprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verdienstelijke alumnus die zich maatschappelijk bijzonder onderscheiden heeft.
  Op vrijdag 12 maart 2021 wordt de prijs uitgereikt aan Ine tijdens de academische zitting van de jaarlijkse VRG-Alumnidag, die dit jaar online plaatsvindt.
  Ine wordt in de bloemetjes gezet omdat zij haar functie vervult op een manier die justitie een moderne en slagkrachtige uitstraling geeft. Haar optreden wordt getekend door een groot sociaal en maatschappelijk engagement, zo luidt het.
  https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/alumniprijs

  De academische zitting wordt die namiddag, zoals trouwens jaarlijks, voorafgegaan door een aantal voordrachten, lezingen die dit jaar online plaats vinden.

  De jaarlijkse lezing van Prof. em. Mark Eyskens, alumnus van de faculteit, da’s dezelfde als de Minister van Staat, betreffende (het vak) “maatschappelijke filosofie” draagt dit jaar
  “Welke lessen leren van Corona ?” als titel
  en als ondertitel:
  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”
  https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/alumnidag/dag28.html

  Als softenon-monster meen ik enkele nuttige overwegingen te kunnen voegen bij het debat.

  Daarom deze open brief.

  Ah, ik vergeet dat minister van justitie Vincent Van Quickenborne ook aanwezig zal zijn, althans bij de eerste lezing van de namiddag. Hij zal toch niet de ganse namiddag blijven en het heeft dus geen zin dat ik deze open brief ook tot hem richt.

  Mijnheer de Minister,
  Mevrouw de Procureur des Konings,

  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”, vraagt Mark.

  Enerzijds is er het probleem dat geen corona- vaccin getest werd op haar lange-termijn werking. (Kan ook niet. Er is (nog) geen tijd genoeg geweest.)
  Anderzijds is er het probleem dat wegwerp-mondmaskers en wegwerp- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM, Personal Protective Equipment (PPE)) uiteindelijk in zee belanden om dan opgegeten te worden door vissen die dan op hun beurt opgegeten worden door o.a. zwangere vrouwen om dan in het placenta van hun foetus te belanden.

  De analogie tussen het softenon-schandaal waaruit de over-heid niks geleerd heeft en het corana-schandaal is dan ook evident.

  Daarom dat deze brief pas na de recapitulering van het eerste schandaal het tweede schandaal kan aanpakken om dan in antwoord op de vraag van Mark te besluiten dat de over-heid kennelijk niet in staat is om de mens-heid te beschermen en er dan ook alles voor doet om deze mens-heid uit te roeien.

  In een rechtsstaat, ook al is die verloederd tot een “democratische” (wat dit adjectief ook moge betekenen, wat precies het punt is) rechtsstaat, zou de over-heid een aantal essentiële rollen te vervullen hebben. Een van die rollen bestaat erin om het leven van de onder-danen mogelijk te maken, te verdedigen, en zelfs te begunstigen.

  SOFTENON

  Ik had begin september 2019 besloten dat de softenonblog die ik toen publiceerde onder de titel “Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!””
  op mijn Honest Money blog bij bphouse.com de laatste keer was dat ik iets over softenon zou schrijven. Ik wist toen echter niet dat het corona-schandaal een drietal maanden later zou ontstaan. Vandaar dat ik vloek en toch even tegen mijn goesting terug in mijn softenon-pen kruip.

  Dit was die blogpost.
  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”
  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Die post van augustus 2019 volgde op mijn

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4
  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4

  Prof. em. Herman Cousy stelde in 1996 in noot 28 op p.163 van zijn artikel “The Precautionary Principle: A Status Questionis” gepubliceerd in de “Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice”, dat het softenonschandaal niet kan beschouwd worden als een voorbeeld van het ontwikkelingsrisico:
  “One often cites the Thalidomide (Contergan) case as an example of a development risk situation, although it appears that when thalidomide was brought onto the German market, the product had been banned in France. Can it be readily upheld, under such circumstances, that the conditions for a development risk situation were fulfilled?”
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/gpp.1996.10.pdf

  Ik meen van Google te begrijpen dat Prof. Cousy niet zeer gelukkig is met het feit dat ik hieruit afleid dat West-Duitsland uit dit Franse verbod had dienen af te leiden dat West-Duitsland het geneesmiddel ook diende te bannen. Ik blijf dit gevolg echter afleiden uit deze voetnoot van Prof. Cousy en stel dan ook dat de Belgische staat en de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG) beiden zoals West-Duitsland falikant gefaald zijn in de vervulling van deze rol toen softenon in 1957, jaar van de ondertekening van het Verdrag van Rome tot instelling van de EEG, op de West-Duitse (en later de Belgische) markt verscheen.

  Nadat Frankrijk het genmeesmiddel verboden had, heeft Oost-Duitsland dat ook gedaan. West-Duitsland heeft het middel echter op haar markt toegelaten. Dit gaf dan aanleiding tot het zogenaamde softenon-schandaal en de vrijspraak in 1962 door de het Luikse hof van assisen van de moordenaars van een softenon-monster. Alhoewel er ons voorgehouden wordt dat het schandaal te wijten is aan het ontbreken van wat thans de European Medicine Agency (EMA) is, wachtte de Raad van EEG tot 1985 eer ze haar produkt-aansprakelijkheids-richtlijn aannam.
  (Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0374&from=nl

  Bij het schrijven van mijn basispost tien jaar eerder
  Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg
  Originally posted by Ivo Cerckel on September 2nd, 2009

  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg +++ German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also +++ Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig +++ Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida +++ Thalidomide – not the drug but the government is maldito

  had ik dat artikel van Prof. Cousy nog niet gelezen.

  Sommigen in België hadden begrepen dat het geneesmiddel gevolgen had voor de foetus van zwangere vrouwen en hebben dat ter kwader trouw toebediend.

  Ik ben mij niet bewust dat enig Parket, c.q. onderzoeksrechter, 60 jaar geleden enig strafonderzoek gestart is naar aanleiding van geboorte van een softenon-monster. Het was allemaaal een ongeval. Geen enkele pil werd ter kwader trouw toegekend.

  De Belgische Staat en haar Parket zijn dus 60 jaar totaal in hun taak gefaald.

  CORONA

  De Belgische Staat en haar Parket zijn opnieuw in hun taak aan het falen.

  Ik zie twee analogieën tussen corona en softenon.

  EERSTE ANALOGIE

  De lange-termijn gevolgen van de vaccins zijn niet bekend. Zoals het Franse verbod, althans in mijn interpretatie van de geciteerde voetnoot van Prof. Cousy, had aangetoond, waren de gevolgen van softenon wel bekend.

  Mark stelt dat na vaccinatie een maatschappelijke revalidatie vereist is.

  Ik vraag mij af wat voor een kater we zullen overhouden van deze vaccineneringen.

  Zou deze kater groter kunnen zijn dan deze die deze maatschappij van softenon overhoudt?

  En ik behandel niet eens de vraag of de vaccins hun beoogde korte-termijn gevolg (zullen) bereiken.

  Ten overvloede, zoals prof. Cousy het impliceert, althans in mijn interpretatie, was het bestaan van de nefaste gevolgen van softenon bekend, alhoewel de juiste aard ervan misschien nog niet voor iedereen bekend was.

  TWEEDE ANALOGIE

  Er is nog een tweede analogie tussen het corona-schandaal en het softenon-schandaal.

  Weggwerp-mondmaskers en wegwerp-Persoonlijke Beschermingsmiddelen belanden uiteindelijk in zee om dan opgegeten te worden door vissen die dan op hun beurt opgegeten worden door o.a. zwangere vroumen om dan in het placenta van hun foetus te belanden.

  Zoals de website van de BBC het op 9 maart 2021 stelde aan de hand van een clip van een BBC televisie programma van die dag.

  Coronavirus: Divers find Philippine reef covered with single-use face masks – BBC News
  https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56322369

  Personal Protective Equipment (PPE) is washing up on coral reefs close to the Philippine capital, Manila. According to an estimate by the Asian Development Bank, during the peak of the Covid-19 outbreak, the city could have been generating up to 280 tonnes of extra medical waste per day.
  Environmental groups are warning that the plastic inside face masks is breaking down and being consumed by marine wildlife. They’re urging the Philippine government to improve its handling of medical waste, to prevent further pollution of the seas.
  The BBC’s Howard Johnson joined divers from Anilao Scuba Dive Centre, a group affiliated to the United Nations Environment Programme’s Green Fins, which promotes sustainable marine tourism in South-East Asia.
  Video produced by Howard Johnson and Virma Simonette. Additional camera work: Mark Badiola and Jojo D. Lontok.

  In een twiet van diezelfde dag, 09 maart 2021, verduidelijkte Howard Johnson, de journalist die de clip had gepresenteerd, dat
  “A recent study, published in the journal Environmental International, found that microplastics are being found in the placenta of unborn babies, posing a risk to a child’s development. https://t.co/sGti9BgwkE 6/10” / Twitter

  Deze twiet verwees naar dit artikel in het Britse dagblad The Guardian:

  Microplastics revealed in the placentas of unborn babies
  Health impact is unknown but scientists say particles may cause long-term damage to foetuses
  Damian Carrington Environment editor
  @dpcarrington
  Tue 22 Dec 2020 10.55 GMT
  https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-placentas-unborn-babies

  Hier moet sinds het softenonschandaal geen tekening meer bij.

  Op minuut 18:05 van dit BBC World Service radio programma begint de clip die de aanleiding was voor mij om deze Open Brief neer te pennen. Deze clip bevat de verwijzingen naar het placenta.

  Newshour – Myanmar protesters flee military assault – BBC Sounds
  Tue 9 Mar 2021 15:06 CET
  BBC WORLD SERVICE
  https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2z7gy3bx3j

  Ik herhaal. Hier moet sinds het softenonschandaal geen tekening meer bij.

  En het Parket en de rest van de uitvoerende macht doen alsof hun neus bloedt. Of moet er eerst een wet gestemd worden om aan “onze” over-heid toe te laten om foetussen te beschermen? (We zijn vandaag 2021. Het softenonschandaal was zestig jaar geleden. Stelde ik niet dat ook de EEG dertig jaar had gewacht om haar richtlijn uit te vaardigen? “Democratische” rechtsstaat, niewaar? Inderdaad, de Duitse “Democratische” Republiek verbood softenon. Aan een katholieke universiteit zou het verboden moeten zijn om de ideeën van de Verlichting in te roepen.)

  Wat denkt de Vereniging van Vlaamse Balies hiervan?

  De vraag was:
  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”.

  Het antwoord is NEE.

  Daarom, ecraser l’etat!

  Maar wie zal dan de KU Leuven financieren?

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@yahoo.com

  Posted in Uncategorized | No Comments »