Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

S.O.S. vanuit de Filipijnen! Het is de wil van de Conterganstiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder het toepassingsgebied van de Duitse wet vallen. “Ihre Papiere, Bitte!” Het bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster wordt enkel bij de Conterganstiftung geleverd door een radiografisch onderzoek van … Continue reading Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”