Honest Money

Gold is Wealth Hiding in Oil

 • Subscribe

 • Alert

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4

  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019

  S.O.S. vanuit de Filipijnen!

  HOOFDLIJNEN VAN DEZE BLOGPOST

  In 2009 heeft het Duitse parlement een wet gestemd waardoor  sommige softenonmonsters in België kunnen aanspraak maken op uitkeringen van Conterganstiftung. Onwetend van de Duitse wet heeft de minister van volksgezondheid in de Zuidelijke Nederlanden in 2009, ja 2009 niet 2010, na de inwerkingtreding van de Duitse wet, doch, zoals gezegd. onwetend van die wet, verklaard dat softenonmonsters dienen geholpen.

  Martine Olivier verbergt dat zii vijf duizend euro per maand van de Conterganstiftung (als dat geen door de minister in 2009 vooropgestelde hulp is, wat is dat dan?), bovenop haar invaliditeitsuitkeringen, ontvangt. (Contergan was de handelsnaam van Thalidomide in West-Duitsland. In de Nederlanden was die handelsnaam Softenon.)

  Haar advocaat Nicolas Estienne, prof, aan de UCL, steunt haar in dit bedrog en wil thans voor haar een vergoeding verkrijgen uit hoofde van de wet van 05 mei 2019. Deze wet kwam er in uitvoering van een  arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel.

  Bij de uitspraak van het arrrest verklaarde Olivier: “Ces cinq millions d’euros seront répartis entre les trente victimes encore en vie du Softenon en Belgique. Compte tenu de son vieillissement prématuré dû à sa maladie, Martine Olivier est pour le moment incapable de dire si cette somme sera suffisante pour couvrir l’ensemble de ses frais médicaux.”

  Ik was de eerste softenoncliënt van Mr Estienne. Teneinde Olivier achter mijn rug te laten erkennen door de Conterganstiftung, heeft Mr Estienne contact gehad met die Stiftung.  Ik werd in 1969 onderzocht te Heidelberg onderzocht door de voorganger van de in 1971 opgerichte Conterganstiftung. Mr Estienne heeft mij de uitslag van dit onderzoek van 1969 niet medegedeeld. En dan vraagt hij mij of ik een geschil heb met de Stiftung.

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten. Dat dossier zou dus moeten ingekeken.

  EINDE VAN DE HOOFDLIJNEN VAN DEZE BLOGPOST


  Versie 2.0 voegt in paragraaf 4 het argument in dat ik pas nu juni 2019 van Mr Estienne impliciet kan vernemen dat ik in 1969 door de voorganger van de Conterganstiftung afgewezen werd als softenonmonster,

  Versie 2.1 voegt in bijlage de copij van het arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel alsmede van de verklaring van afstand (“Verzichtserklärung“) die Olivier heeft dienen te tekenen bij Conterganstiftung, verklaring waardoor zij afstand deed van o.a. iedere vordering bij nieuw opgerichte Zuidelijk-Nederlandse stichting. (links bovenaan deze blogpost.)

  Versie 2.2 voegt in paragraaf 4 twee emails van de raadsman Martine Olivier bij. Uit deze emails blijkt dat Mr Estienne de Duitse wet nooit gelezen heeft. Hij beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  Versie 2.4 zet de argumenten op een rij vooraan in de blogpost.

  Dames en Heren,
  het is volgende week verlof. Ik ben niet tijdig klaargekomen met deze blogpost.
  Ik post reeds een samenvatting.

  In de “Responses” (reacties/commentaren) hieronder zal ik andere afgewerkte delen posten.

  Het is slordig. Ik hoop dat duidelijk is dat ik nooit enige frank/euro vergoeding noch uitkering ontvangen heb voor mijn aangeboren softenonmonsterlijkheid daar waar sommige uitkeringsparasieten thans aanspraak wensen te maken op een uitkering waarvan zij afstand hebben gedaan in de aanvraag (bij de Duitse Conterganstiftung) tot een andere uitkering .

  Ik loop dus thans het risico om bij mijn dood nooit een frank/euro vergoeding noch uitkering voor mijn softenonmonsterlijkheid ontvangen te hebben. Het is dus alles of niks voor mij. Daarom dat ik de vrije loop laat aan mijn anarchisme, en meer bepaald aan mijn haat van de Zuidelijke Nederlanden, de Vijand die aan de kost komt met belastingen daar waar de dief periodisch terugkomt noch beweert in het algemeen belang te stelen.

  TWEE SPROOKJES

  Twee van de vele Waalse Softenon-Sprookjes zijn de volgende:

  EEN “Wir haben es nicht gewußt.” – Frankrijk had het spul echter verboden voor het op de (West-Duitse) markt kwam. Vlaanderen had dat begrepen. Wallonië niet. Mijn vader, geneesheer, diende het spul nochtans toe aan mijn moeder. Hij diende in de bak gesmeten.

  TWEE het is niet het Franse voorbeeld dat de bureaucraten van de Zuidelijke Nederlanden had dienen te voeren. Neen, het voorbeeld dat had dienen gevolgd was dat van de VSvanA waar een wetenschapper Frances Oldham Kelsey, die zich sinds 1938, zo stelt Wikipedia, interesseert voor of aan terato-gene of monster-verwekkende geneesmiddelen erin slaagde om in 1960 (softenon was op de market sinds 1957 in West-Duitsland) bij de Food and Drug Administration (FDA) benoemd te worden om dan door president John F. Kennedy geëerd te worden om de VSvanA van softenon bespaard te hebben.

  Inventor of Thalidomide Frances Oldham Kelsey Dies – Honest Money.
  Inventor of Thalidomide Frances Oldham Kelsey Dies – Honest MoneyAinslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comKelsey was the lady who in 1960 only joined the USofA Food and Drugs Administration (FDA).

  Bij arrest van 22 februari 2018 heeft het hof van beroep zetelend te Brussel de Vijand veroordeeld tot het oprichten van een Stichting die hulp zou verlenen aan softenonmonsters.

  Ik meen mij van vorige eeuw te herinneren dat een vonnis of arrest start met de uiteenzetting van het voorwerp van de vordering (“objet de l’action” ). Het onderhavige arrest, daarentegen, start, vooraleer het woord “thalidomide” (of “softenon”) is gevallen, onder de hoofding “cadre du litige” als volgt: twee personen, een van het Franse institut de transfusion sanguine en een andere van de faculteit geneeskunde van de universiteit Paris-Descartes schrijven hetgeen volgen op http://www.em-consulte.com : blablabla.

  Dit komt neer op het dat het arrest eigenlijk zoals in een sprookje (“et pour cause”) begint met “Er was eens …”

  WAALSE UITKERINGSPARASIETEN

  Martine Olivier, de woordvoerster van de Waalse softenonmonsters, ontvangt sinds jaar en dag invaliditeitsuitkeringen van de Vijand.

  In 2009 heeft het Duitse parlement een wet gestemd waardoor ook sommige softenonmonsters in landen waar het product in naam van de fabrikant, Gruenenthal GmbH, verdeeld werd, kunnen aanspraak maken op uitkeringen van Conterganstiftung die in 1971 werd ingesteld om West-Duitse softenonmonsters te helpen.

  Olivier ontvangt thans een uitkering van VIJF DUIZEND euro per maand van die Stiftung.

  5’000 X 12 = 60’000 per jaar.

  Om die uitkering te verkrijgen heeft Olivier dienen te verklaren dat zij afstand deed van iedere vordering tegen Gruenenthal.(zie de “Verzichtserklärung gemäß § 15 ContStifG” na mijn handtekening alsmede in bijlage link onderaan deze ;post )

  Onwetend van de Duitse wet heeft de minister van volksgezondheid in de Zuidelijke Nederlanden in 2009, ja 2009 niet 2010, na de inwerkingtreding van de Duitse wet, doch, zoals gezegd. onwetend van die wet, verklaard dat softenonmonsters dienen geholpen.

  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé” | Facebook 
  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé” | FacebookLe retour d’Yves Leterme comme Premier ministre n’est pas forcément une mauvaise chose si l’on en croit Laurette…

  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softenon – Honest Money
  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softe…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comDames,

  Later werd hulp aan softenonmonsters door de Vijand, nog steeds ontwetend van de Duitse wet, in een ontwerp gegoten in de vorm van een Stichting met een kapitaal van 5’000’000 euro die aan de monsters ter hulp zou komen.

  Bij arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel werd de Vijand veroordeeld tot het oprichting van zulke’n stichting. (copij in bijlage, link onderaan deze post ).

  De Vijand heeft cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest.

  Mr Nicolas Estienne, de advocaat van Olivier, advocaat die zij van mij afgepakt heeft, wil desalniettemin reeds aanspraak maken op de 125’000 euro die door de stichting aan ieder in de Zuidelijke Nederlanden geboren of verblijvend softenonmonster zal toegekend wordem.

  Olivier heeft aan de pers verklaard dat dat bedrag van euro 125’000 waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om haar te onderhouden.

  ” Ces cinq millions d’euros seront répartis entre les trente victimes encore en vie du Softenon en Belgique. Compte tenu de son vieillissement prématuré dû à sa maladie, Martine Olivier est pour le moment incapable de dire si cette somme sera suffisante pour couvrir l’ensemble de ses frais médicaux.”

  https://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-etat-belge-condamne-a-indeminser-des-victimes-du-softenon-la-belgique-a-ete-responsable-de-continuer-a-vendre-ce-medicament–1000426.aspx

  Martine Olivier verbergt het feit dat zij uitkeringen van de Stiftung ontvangt. Google zal U dat ook niet leren.
  De Vijand wist dat wel en riep dan ook in dat Olivier diende te openbaren hoeveel zij van de Stiftung ontving. Maar het hof van beroep heeft dat middel weggemoffeld. (zie Response (Reactie) #1 en vooral #3 hieronder.)

  Natuurlijk is het door de Vijand toegekende bedrag niet voldoende. 125’000 euro kan maar twee jaar meegaan met de 60’000 die zij jaarlijks van de Stiftung ontvangt.

  Dit verklaart dan ook waarom zij bij de aanvraag van de uitkeringen van de Stiftung heeft dienen te verklaren dat zij afstand van iedere vordering tegen de fabrikant.

  Ter bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster van Olivier wil haar advocaat dan precies het feit inroepen dat zij de uitkeringen van de Stiftung ontvangt.

  INLEIDING – DE VOORGAANDEN

  1.

  Ik werd geboren op 15 februari 1962 zonder rechtervoorarm.
  Ik heb in 2009 in “Temoignage thalidomide – les Monstres de Heidelberg” uiteengezet hoe mijn vader geneesheer sluiks softenon heeft toebediend aan mijn moeder tijdens hun huwelijksreis waaruit dient afgeleid dat hij het is blijven toedienen bij hun terugkeer uit hun huwelijksreis.

  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg – German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also – Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest Money
  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg – German Conterganst…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com

  2.

  Sinds mijn geboorte ontvangen mijn ouders dubbele kinderbijslag voor mij omdat ik behept ben met een zware handicap aan de rechter bovenledemaat.

  3.

  Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen om daar voorzien te worden van een uni-functionele haak, ter vervanging van de hand. (Haar moeder, mijn grootmoder, weigerde ons te vergezellen).

  In Boek III, Hoofdstuk 8 van De Anima (Over de ziel) schreef Aristoteles in het Grieks dat de hand het werktuig der werktuigen is.

  Dit is de Engelse vertaling

  the soul is analogous to the hand;
  for as the hand is a tool of tools ,
  so the mind is the form of [432a] forms
  and sense the form of sensible things,
  The Internet Classics Archive | On the Soul by Aristotle
  The Internet Classics Archive | On the Soul by AristotleOn the Soul by Aristotle, part of the Internet Classics Archive

  De hand is dus multi-functioneel en kan dus niet vervangen door een uni-functionele haak.

  Dit verklaart dan waarom ik mij in de lente van 1970 tegen een auto diende te smijten. Drie maanden coma plus fractuur van de rechterfemur. Fractuur die thans geconsolideerd is zonder blijvende gevolgen, denk ik. De coma is wat anders natuurlijk.

  Door het feit dat ik van 1969 tot 1970 voortdurend diende te wenen omdat dat spul aan mijn arm hing (en dus iedereen schrik van mij had- en ik daarin zweette) moest ik voortdurend in mijn ogen wrijven – enfin, mijn linkeroog want ik heb geen rechterhand – ontwikkelde zich later een

  toconus in dat oog zodanig dat het hoornvlies in dat oog in 1988 diende vervangen.

  De keratoconus in het rechteroog, kant waaraan de hand ontbreekt, is nog steeds onder controle en het hoornvlies in mijn rechteroog dient nog niet vervangen.

  Of wat, ik moest maar met mijn haak in mijn rechteroog wrijven? Of ik mag gelukkig zijn dat ik niet in mijn rechteroog kon wrijven. Anders had ik ook in dat oog reeds een hoornvlies-overplanting moeten ondergaan?

  4.

  Mr Estienne heeft blijkbaar contact gehad met de Conterganstiftung teneinde zijn andere cli-enten achter mijn rug te laten erkennen.

  Mr Estienne vroeg mij inderdaad ooit telefonisch of de Conterganstiftung mij niet had onderzocht bij mijn verblijf te Heidelberg in 1969.

  Indien hij daarmee bedoelde dat mijn vader er (schriftelijk, want hij vergezelde mijn moeder en mij niet) in geslaagd is om mij in Heidelberg te laten afkeuren als softenonmonster, dan moest Estienne mij dat meedelen, punt aan de lijn. Mr Estienne heeft dat niet gedaan en nu (mei-juni 2019) stelt hij mij voor om mij te vertegenwoordigen om de euro 125’000 te verkrijgen maar stelt hij dat hij over geen bewijs beschikt van het feit dat mijn monsterlijkheid aan softenon te wijten is.

  Ik had uit dat onderzoek afgeleid dat ik erkend was. Evidentie kan toch niet tegengesproken?

  In 2011, alvorens Mr Estienne mij had ingelicht van het feit dat Stiftung mij in 1969 onderzocht ben ik maar Leuven afgezakt om mij te laten onderzoeken door de orthopedisch chirung die mij in 1982 voor mijn bekkenfractuur had behandeld. Bij mijn terugkeer huiswaarts twee dagen later (ook na een verblijf van een nacht op het cachot bij de flikken in Diest wegens openbare dronkenschap) heb ik aan die chirurg het emailadres van Dr McCredie vanuit mijn hotel op de luchthaven te Roissy overgemaakt. Sindsdien heb ik geen contact meer gehad met die chirurg. Nooit heb ik contact gehad met Professor Janet McCredie in Sydney. Ook na mijn thuiskomst heeft enkel Mr Estienne contact gehad met de chirurg. Okee, Mr Estienne kan de feiten vergeten. Hij kan echter niet vergeten zijn wat de Stiftung hem laten medegedeeld heeft betreffende de orrsprong van mijn monsterlijkhed.

  En toen ik aan Mr Estienne telefonisch vroeg wat de orthopedisch chirurg, na contact met McCredie, had kunnen besluiten zag ik telefonisch dat Mr Estienne beide armen ophief. Hij zuchtte inderdaad met een lange “oui”. Dus hij weet dus dat enkel de Conterganstiftung in de mogelijkheid is om softenonmonsters als dusdanig te erkennen.

  Op 28 mei 2019. schreef Mr Estienne mij :
  « Cher Monsieur,
  J’ai bien reçu vos derniers courriers électroniques et vous en remercie.
  Pour pouvoir introduire votre dossier auprès de la CAAMI, qui est compétente pour l’octroi de l’aide financière de 125.000,00 € prévue par la loi belge du 5 mai 2019, je dois impérativement disposer de rapports médicaux qui permettent d’attester que vos malformations sont bien imputables à l’ingestion, par votre mère, de la thalidomide.
  Je crois déduire de vos derniers courriers électroniques que vous avez eu un différend avec le Conterganstiftung.
  Il n’est toutefois certainement pas possible d’assigner la Conterganstiftung en Belgique, s’agissant d’un organisme qui a son siège en Allemagne.
  Je ne puis donc personnellement rien faire à cet égard.
  Si j’ai bon souvenir, vous aviez rencontré ou vous projetiez de rencontrer le Pr. Mc CREDIE en Australie.Avez-vous fait d’autres démarches qui permettraient, sur le plan médical, d’attester que vous êtes bien une victime du Softenon ?
  Êtes-vous disposé, le cas échéant, à vous soumettre à une expertise médicale ici en Belgique ?Je vous remercie de vos prochaines nouvelles. […] »

  Hoe kan ik een geschil hebben met Stiftung als Mr Estienne mij niet meedeelt wat de Stiftung hem medegedeeld heeft betreffende de oorsprong van mijn monsterlijkheid?

  Mijn herinneringen van 1969 aan Heidelberg werden gelukkig geblokkeerd.Anders was ik nog gekker,

  Nu, juni 2019, kan ik uit het feit dat Mr Estienne een bewijs vraagt van de oorsprong van mijn monsterlijkheid impliciet afleiden dat de voorganger van de in 1971 opgerichte Contergantiftung mij in 1969 heeft afgewezen als softenonmonster. Nu heb ik dus een geschil met de Stiftung.

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.
  Dat dossier zou dus moeten ingekeken.

  Indien ik echter 1969 door de voorganger van de Stiftung afgewezen werd, waarom schreef de Stiftung mij dan op 27 november 2009 voor ik Mr Estienne raadpleegde, nadat ik hen gevraagd had hoe ik kon erkend wordem, dat ze absoluut mijn aanvraag tot uitkering verwachtten, zodanig dat ik thans geen recht zou hebben op de vergoeding toegekend door de wetgever van de Zuidelijke Nerderlanden?

  “mit der E-mail vom 26.08.2009 haben wir Ihnen als Anhang die Antragsformulare zugesandt.

  ” Bis jetzt haben wir noch keine Unterlagen erhalten.

  ” Wir erwarten Ihre Unterlagen zu gegebener Zeit.“

  Ik antwoordde op 07 december 2009 als volgt

  In meinem Ermessen, habe ich entschieden, dass Ihre Angebot von Leistungen, die erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung an gezahlt werd, ohne Angebot einer Entschädigung, lächerlich und arglistig ist (und “Fraus omnia corrumpit”, (Ihr) Betrug macht alles zunichte),
  weil, neben vielen anderen Gründen,
  (1) die Leistungen erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung an gezahlt werden,
  (2) Ihr Angebot kein Angebot einer Entschädigung beinhaltet, und
  (3) eine Antrag nach Ihrem Angebot dazu führt dass ich alle Schadensersatzansprüche, nicht nur gegen Sie, sondern auch gegen die Chemie Grünenthal GmbH, verliere.December 7th, 2009

  Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest Money
  Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest MoneyAinslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com02. Dezember 2009

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also – Honest Money

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’m…
  Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com
  andreasviklund.com

  U zal opmerken dat Mr Estienne en Martine Olivier thans precies het tegenovergestelde argumenteren van wat ik als derde reden voor mijn weigering van uitkeringen aanvoerde.

  Ik was toen niet op de hoogte van het bedrag van die uitkeringen.

  Olivier ontvangt thans die uitkeringen van de Duitse Stiftung en heeft dus geen recht op de uitkeringen van de Zuidelijk-Nederlandse Stichting die opgericht werd bij Wet van 05 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap (gepubliceerd op 16 mei 2019).

  Haar raadsman heeft kennelijk de Duitse wet niet gelezen.

  20 May at 20:52
  Nicolas Estienne
  To: philmigrator@yahoo.com Cc: Nicolas Estienne
  Cher Monsieur CERCKEL,

  J’ai bien reçu votre courrier électronique de ce 17 mai et vous en remercie.

  Pour me permettre d’introduire un dossier en votre nom sur la base de la nouvelle loi, je dois disposer des documents suivants :

  – Une copie R/V de votre carte d’identité belge ;

  – Une attestation de banque mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel l’indemnité qui vous serait allouée pourrait être transférée, l’alternative étant que je vous fasse signer une procuration pour que cette éventuelle indemnité soit versée sur mon compte tiers le moment venu.

  – Tous les documents médicaux qui permettent de prouver que vous êtes atteint de malformation congénitale qui sont dues à l’ingestion par votre mère, pendant la grossesse, de médicaments contenant de la thalidomide. À ce sujet, si vous avez fait l’objet d’une reconnaissance par la CONTERGANSTIFTUNG allemande, la copie des documents émanant de cette organisme devrait suffire.
  [Om erkend te worden hebben de cli-enten van Mr Estienne die erkend zijn door de Conterganstiftung, in uitvoering van paragraaf 15 van de Conterganstiftungsgesetz echter dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere nieuwe vordering.]

  Je pourrai ainsi constituer un dossier le plus complet possible et l’adresser à la CAAMI (Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité), qui est compétente pour l’instruction des demandes, dans le cadre de la loi du 5 mai 2019.

  Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire.

  Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.

  Nicolas ESTIENNE

  Estienne beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  11 Jun at 19:50
  Nicolas Estienne
  To: philmigrator@yahoo.com Cc: Nicolas Estienne
  Cher Monsieur,

  J’ai bien reçu votre courrier électronique du 3 juin et vous en remercie.

  longuement discuté de l’impact que pourrait avoir l’octroi de l’indemnité forfaitaire de 125.000,00 € par les autorités belges sur les aides financières dont bénéficient de nombreuses victimes belges auprès de la CONTERGANSTIFTUNG.

  Le libellé de la loi, ainsi que l’exposé des motifs de la loi, devraient en principe faire obstacle à une difficulté à cet égard.

  Quoi qu’il en soit, la CAAMI ne peut certainement pas se prévaloir du fait qu’une victime perçoit une aide financière de la CONTERGANSTIFTUNG pour déclarer la demande irrecevable, ce qui serait bien entendu contraire à la loi du 5 mai 2019.

  Je vous confirme ma disponibilité pour introduire un dossier auprès de la CAAMI en votre nom, mais je ne puis rassembler les documents médicaux utiles à votre place.

  Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide.

  Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.

  Nicolas ESTIENNE
  Avocat Associé
  Collaborateur scientifique au Centre de droit privé de l’UCL (Louvain-la-Neuve)
  Co-directeur de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités

  5.

  Eind december 1982 was ik opnieuw betrokken in een verkeersongeval waardoor ik opnieuw in coma belandde en waarbij ik zware schade opliep aan het rechterbekken.
  Ik werd daarvoor conservatief behandeld. Ik lag drie maand in tractie. En tot een 18 maand geleden was functioneerde de heup.

  Thans is de heup aan vervanging toe, niet zoals het hoornvlies dat vervangen werd door het hoornvlies van een ander persoon, maar door een prothese. (Het onderscheid tussen een prothese en een orthese zou zijn dat de prothese een ledemaat vervangt. Is de heup een ledemaat?)

  Zoals aangegeven in mijn “Temoignage Thalidomide” heb ik de armprothese afgestoten.

  Wat ik zojuist betreffende het in 1988 ingeplante hoornvlies heb vergeten te vermelden is dat “klinisch” (wat dat ook moge betekenen?) in 2004 diende besloten dat mijn lijf dat hoornvlies afstootte. Thans is dat hoornvlies nog steeds in mijn linkeroog ingeplant.

  Ik heb dus zowel de armprotheses als dat hoornvlies afgestoten.

  Ik heb nu schrik dat indien mij een heupprothese wordt ingeplant ik die ook zal afstoten. Ik ben gek? Ik betwist mijn gekheid niet.

  6.

  In het voorjaar van 1990 woonde ik sinds 28 maanden in de gemeente Etterbeek.
  Op dat ogenblik had ik nog nooit enige invaliditeitsuitkering getrokken.

  De gemeente Etterbeek stelde vast dat ik een stuk van een van mijn voorarmen mankeer en overhaalde om een invaliditeitsuitkering aan te vragen.

  Bij de bepaling van de hoegrootheid nam de Vijand, de Belgische staat of een van zijn gewesten, de vergoeding die mij door de verzekeraar van de tegenpartij werd toegeklend voor het verkeersongeval van 1982, in rekening.

  In de zomer van 1990 verhuisde ik naar de stad Brussel alwaar de uitkering – met de achterstallen sinds december 1982, datum van het voorvallen van invaliditeit aan een mijn onderste ledematen, en dus niet sinds februari 1962, datum van mijn geboorte en van het voorrvallen van mijn congenitale invaliditeit aan een van mijn bovenste ledematen.

  Na een zestal maanden iedere maand een uitkering getrokken hebben ( de achterstallen sinds 1982 heb ik ook getrokken), werden deze uitkeringen ingetrokken (zonder retroactief karakter) omdat vastgesteld werd dat ik een vrij beroep uitoefende.

  Of deze intrekking gerechtvaardigd was of niet, wil ik hier niet bespreken.

  Wat mij echter derig jaar geleden niet is opgevallen en wat ik dus “in illo tempore” niet heb opgeroepen is dat de Vijand blijkbaar niet op de hoogte was van het feit dat ik aan de bovenste ledematen met een congenitale invaliditeit behept niet.

  Daar waar mijn ouders steeds voor mij dubbele kinderbijslag ontvingen en de protheses aan mijn voorarm steeds terugbetaald werden door de Vijand, kon ik enkel een uitkering verkrijgen voor de invaliditeit aan een van mijn onderste ledematen.

  “Iura sunt valentibus” (vrij vertaald: de rechten zijn er enkel voor hen die waakzaam zijn), zegt U? Okee, ik betwist dat niet, maar dan moest wijlen KULse prof Roger Blanpain niet in zijn Memoires (“Wat kan ik voor u doen?”, Brugge. Vanden Broele, 2008) komen zeveren dat het in de Zuidelijke Nederlanden een “actieve” welvaartsstaat is.

  (In het trefwoordenregister van dat boek vind ik geen verwijzing ernaar. Ook bij de doorbladering van het boek vind ik die niet. Op internet vind ik echter een definitie van de actieve welvaartsstaat van Prof. Jef Van Langendonck die niet overeenkomt met mijn interpretatie van de definitie van Blanpain. Van Langendonck definieert de actieve welvaartsstaat als .de hedendaagse reactie tegen het feit dat de welvaartsstaat in de jaren ’80 in een crisis is geraakt. https://hiw.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/lessen/cursusmateriaal/0405/vanlangendonck.pdf )

  https://hiw.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/lessen/cursusmateriaal/0405/vanlangendonck.pdf)

  Wat “Iura sunt valentibus” betreft, een analoog probleem zal, zoals gezegd, meer dan twintig jaar later opduiken wamneer mijn raadsman mij telefonisch zal meedelen dat de Conterganstiftung mij in 1969 onderzocht heeft. Ik leidde hieruit af dat ik erkend was.

  Mr Estienne kan zich niet tegenover mij op “Iura sunt valentibus” beroepen. Indien ik afgewezen bendan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.

  Ik had gesteld dat ik deze post zou herwerken. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb een nieuwe post gepubliceerd.

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  Ik wens U allen een goed verlof toe en kom daarna hier maar eens terugkijken. Ik hoop dat ik mijn bundel in Heidelberg zal kunnen inkijken.

  Screw the welfare state!
  Leve Guy Verhofstadt die mij in september op een internationaal congres in het Brusselse IPC deed inzien hoe nefast de welvaartsstaat wel is.

  Screw the liberal democrats!
  Leve Brexit!
  Softenon kwam op de markt in … 1957.
  Open Letter to EU Health Commissioner Tonio Borg – Re: Thalidomide – Honest Money
  Open Letter to EU Health Commissioner Tonio Borg – Re: Thalidomide – Hon…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comDear Commissioner Borg,

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

  Verzichtserklärung gemäß § 15 ContStifG

  § 15 des Gesetzes über die Conterganstiftung für behinderte Menschen lautet:

  (1) Haben die leistungsberechtigte Person oder ihre gesetzlichen Vertreter ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, so erhalten sie Leistungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nur dann, wenn sie vorher schriftlich erklären, dass sie auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Grünenthal GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, unwiderruflich verzichten,

  (2) Auf die Leistungen nach diesem Gesetz werden Zahlungen angerechnet, die wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate bereits von anderen möglicherweise Verantwortlichen geleitet worden sind.

  Antragsteller / in:

  Nachname: ……………………………………………………………….……………….

  Vorname: ……………………………………………………………….……………….

  geb. am: ……………………………………………………………….……………….

  Ich habe bei der Conterganstiftung für behinderte Menschen einen Antrag auf Leistungsgewährung nach § 13 des Conterganstiftungsgesetzes gestellt.

  1. Verzichtserklärung

  Hiermit erkläre ich unwiderruflich, dass ich auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Grünenthal GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, verzichte.

  2. Erklärung über von anderen Verantwortlichen geleistete Zahlungen

  Hiermit erkläre ich verbindlich,

  ? folgende Zahlungen von anderen Verantwortlichen wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erhalten zu haben:

  Zahlungsverpflichtete: ……………………………………………………………….…..

  Zahlungen: ……………………………………………………………….…..

  ? keine Zahlungen von anderen Verantwortlichen wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erhalten zu haben

  ———————————, den …………………. ………….….………………………………

  (Ort) (Datum) (Unterschrift)


  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>