Honest Money

Gold is Wealth Hiding in Oil

 • Subscribe

 • Alert

  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softenon

  Posted by Ivo Cerckel on December 6th, 2011

  Dames,

  Jullie zijn thans respectievelijk minister van justitie en minister van sociale zaken en volksgezondheid van Zijne Majesteit de Koning der Belgen.

  Laurette was reeds in die functie voor de verkiezingen en heeft beloofd iets te doen voor softenonmonsters.

  In mei 1962 erkende één van de voorgangers van Laurette, ene Jef Custers, dat de Belgische Staat totaal onbekwaam was omdat hij/zij softenon, handelsnaam van thalidomide in België, nog achttien maanden liet verhandelen na de openbaring van de effecten van softenon op een neurologisch congres op 30 april en 1 mei 1960 te Düsseldorf.

  Maar Custers legde hier dan de schuld op het Belgisch gepeupel en hij stelde dat gepeupel, en dus niet de Belgische bureaucraten noch de andere belastingsparasieten (zoals kinderbijslagtrekkers), België diende te verlaten. (1)

  In 2009, erkende Laurette dat genoemde bureaucraten nog eens gefaald hebben inzake softenon en zij wil dan ook haar excuses aanbieden aan de overlevende softenonmonsters. (2)

  Het softenonalarm werd gerezen op 30 april – 1 mei 1960 te Düsselborf op een neurologisch congres door neuroloog Dr Ralf Voss. Voss meldde dat softenon het zenuwstelsel van de moeder aantast. (3)
  (Het zenuwstelsel van mijn moeder werd zodanig aangetast dat dit tot DEPRESSIE en in 1977 zelfs tot ZELFMOORD leidde.)

  De over-heid die dat spul op de markt had toegelaten heeft niks gedaan en het is de fabrikant van softenon, Chemie Grünenthal in Stolberg, Aken, die dat spul achttien maand later, op 27 november 1961, zelf van de markt heeft moeten halen. (3, opnieuw)

  Bij deze deel ik aan Laurette mee dat ik mij niet zal verzetten tegen de storting van
  gestolen (de dief komt periodisch terug noch beweert in het algemeen belang te stelen)
  belastingsgeld op mijn bankrekening
  doch dat ik onder geen enkel beding met haar een minnelijke schikking zal treffen
  indien Annemie mij niet eerst meedeelt of de Belgische (welvaarts-) staat, vertegenwoordigd door de procureur des konings en/of de onderzoeksrechter, bij (wat in 2011 heet) de rechtbank van eerste aanleg zetelend te Dendermonde (voor 1973 zetelde de correctionele rechtbank misschien ook in Aalst?), bij mijn geboorte op 15 februari 1962 te Aalst, een strafonderzoek heeft ingesteld lastens mijn vader, geneesheer.
  (Mijn vader heet Henri Léon Adrien Paul Cerckel, geboren te Diest op 04 juni 1932.
  Sinds ik, op de hoogte ben van het alarm van mei 1960 heet hij blijkbaar “Hendrik” Cerckel in de telefoongids op infobel.be (4))
  Elders (vrijspreker.nl) heb ik de namen Ludovic Moyersoen en Jacques Cerckel laten vallen. (Aalst en Diest, niewaar)

  Zo ja, welk gevolg werd aan dat onderzoek verleend?

  En waarom dat gevolg?

  Zoals ik tijdens de verkiezingscampagne aan de huidige minister van economie, bankencontrole en consumentenzaken schreef:
  EU advocaat-generaal Van Gerven onderwijst dat
  vooraleer de staat welvaartsstaat kan spelen,
  vooraleer de staat zich met ondefinieerbare (14) “sociale gerechtigheid” kan onledig houden,
  de staat eerst zijn/haar schuld moet betalen,
  t.t.z. eerst de gevolgen van zijn/haar eigen actieve discriminatie in het verleden dient te vergoeden (”remove the consequences of past discrimination”),
  eerst de schade tengevolge van het opzettelijk op de markt laten van softenon dient vergoeden
  (om dan nog maar te zwijgen van de strafrechtelijke (en, ja, staatsrechtelijke) implicaties van deze opzettelijke doodslag). (5)

  Heeft de procureur des konings en/of de onderzoeksrechter, bij (wat in 2011 heet) de rechtbank van eerste aanleg zetelend te Dendermonde (voor 1973 zetelde de correctionele rechtbank misschien ook in Aalst?), bij mijn geboorte op 15 februari 1962 te Aalst, een strafonderzoek ingesteld lastens mijn vader, Henri Léon Adrien Paul Cerckel, geneesheer, geboren te Diest op 04 juni 1932?

  Ivo Cerckel
  honestmoney@maktoob.com

  (1)
  [En mai 1962] J. Custers, le ministre [belge] de la santé [publique], [écrivait] “le peuple a failli à ses devoirs LES PLUS ÉLÉMENTAIRES. Il n’a plus qu’à s’en aller”. Les sujets belges se demandèrent pourquoi les [irresponsables}, [les “responsables” voor Janicki], de la santé en Belgique n’avertirent pas aussitôt la population, par tous les moyens de diffusion, presse, radio, télévision, affiches.
  (Jérôme Janicki, ″Le drame de la thalidomide – Un médicament sans frontières – 1956-2009″, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 166)

  (2)
  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé”
  jeudi 26 novembre 2009, à 06:14
  http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=334785775164&comments
  UITREKSEL
  Les victimes du Softenon
  Un petit mot également sur les victimes du Softenon que la ministre de la Santé publique rencontrait aujourd’hui. Ce médicament prescrit à l’époque aux femmes enceintes a fait scandale dans les années 60′ car il provoquait des malformations chez les enfants. Aujourd’hui, ces victimes réclament des excuses publiques de l’Etat.
  Laurette Onkelinx s’est montrée bien consciente du problème et affirme vouloir les rencontrer pour “voir comment on peut continuer à s’EXCUSER des erreurs du passé, mais aussi voir comment on peut mieux les aider”.

  (3)
  Chronik des Conterganfalls
  Tragödie – Katastrophe – Skandal?
  http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_contergan/contergan176.html
  [deze URL verandert nogal dikwijls. best dan u dan googelt naar de titel]
  UITREKSEL
  30. April/1. Mai 1960:
  Auf einem Neurologen-Kongress in Düsseldorf berichtet der Neurologe Ralf Voss über die Nervenschädigungen, die seinen
  Beobachtungen zufolge durch Thalidomid verursacht werden. Die Forschungsabteilung von Grünenthal versucht daraufhin, die Nervenschädigungen an Ratten zu reproduzieren – ohne Erfolg. Grünenthal-Forschungsleiter Mückter schließt daraus, dass es sich um besondere Situationen handelt, für die Contergan nur selten als Ursache infrage kommt.

  (4)
  Om financiële redenen ben ik elf jaar geleden (juni 2000) uw welvaartsstaat, waar ik nog geen frank, euro nu denk ik, softenonvergoeding heb getrokken, moeten ontvluchten naar de derde wereld waar het leven een stuk goedkoper is. Had ik dat niet gedaan, was ik al lang dood. In een welvaartsstaat kan men zonder geld niet overleven.
  Daarom dat ik op het internet (infobel.be) ben aangewezen om weten wat in uw land gebeurt.

  (5)
  Open Brief aan Johan Vande Lanotte
  Posted by Ivo Cerckel on April 30th, 2010
  http://bphouse.com/honest_money/2010/04/30/open-brief-aan-johan-vande-lanotte/
  UITREKSEL
  U hebt de mond vol van “gelijkheid”. Ik besef wel dat U gelijkheid wil bekomen via herverdeling, maar als ik dat mag interpreteren als, of althans in het licht van, het “gelijkheidsbeginsel”, dan stel ik vast:

  Rechtsbegrippen en –beginselen vormen het ferment waaruit positief recht ontstaat; hoe vager en onpreciezer ze zijn, hoe grilliger en vruchtbaarder het gistingsproces dat erdoor veroorzaakt wordt, zo stelde Professor Walter Van Gerven in 1994. (11)

  In 2005 stelde EU advocaat-generaal Van Gerven, da’s dezelfde, in zijn boek “The European Union – A Polity of States and Peoples”, dan betreffende het gelijkheidsbeginsel:
  Good governance, as we understand it here, is not only about procedures but also about aims and results. An important aim is equal concern for citizens in helping them to achieve their personal goals. It requires public authorities to treat citizens –and residents- alike before the law, to eliminate discrimination and, where appropriate, to take “affirmative action”, as it is called in the United States –, “positive action”, as it is also called in the EU – to remove consequences of past discrimination. […]. In the EU, equal concern is understood to IMPLY ALSO [ik heb behoofdletterd] that public authorities should regard human dignity and the pursuit of social justice as an aim of the welfare state […]. (12)

  Andrew H. Bachhuber, S.J., stelt:
  An implication is anything that is implied. Now in logic, “to imply” means “to involve the truth or presence of”. If two propositions are so related that if the first is true the second must also be true, the first is said to IMPLY the second. [ik heb behoofdletterd] (13)

  Dit betekent dat Van Gerven onderwijst dat
  vooraleer de staat welvaartsstaat kan spelen,
  vooraleer de staat zich met ondefinieerbare (14) “sociale gerechtigheid” kan onledig houden,
  de staat eerst zijn/haar schuld moet betalen,
  t.t.z. eerst de gevolgen van zijn/haar eigen actieve discriminatie in het verleden dient te vergoeden (”remove the consequences of past discrimination”),
  eerst de schade tengevolge van het opzettelijk op de markt laten van softenon dient vergoeden
  (om dan nog maar te zwijgen van de strafrechtelijke (en, ja, staatsrechtelijke) implicaties van deze opzettelijke doodslag).

  Maar ja, zoals ik hoger stelde, de vergoeding van softenonmonsters wordt aanzien als een materie van de welvaartsstaat, niet van overheidsaansprakelijkheid wegens het niet van de markt halen van het spul.

  De federale Belgische staat heeft geen begrip van “gerechtigheid”, enkel van “sociale gerechtigheid” en dat laatste kan niet gedefinieerd worden, zo stelt Nobelprijswinnaar Friedrich August von Hayek. (14 opnieuw)

  (11)
  Walter Van Gerven, “Levend(ig)e rechtsbeginselen” in: “Publiek recht, ruim bekeken – Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels”, Maklu, 1994, 289, p. 302

  (12)
  Walter Van Gerven, “The European Union – A Polity of States and Peoples”, Stanford University Press, 2005, p. 171

  (13)
  Andrew H. Bachhuber, S.J., “Logic”, New York, Appleton-Century-Crofts, 1957, p. 2, noot 3

  (14)
  Social Justice as viewed by Leuven – first exploration
  Posted by Ivo Cerckel on May 25th, 2009
  http://bphouse.com/honest_money/2009/05/25/social-justice-as-viewed-by-leuven-%e2%80%93-first-exploration/
  UITREKSEL
  The law department at Leuven University deprives man of his right to exist for his own sake.

  3 Responses to “Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softenon”

  1. Ivo Cerckel Says:

   Ik heet officieel “Yves” zoals deze meneer:

   http://www.gva.be/antwerpen/rechtbankvoorzitter-moyersoen-met-vervroegd-pensioen.aspx
   De Antwerpse rechtbankvoorzitter Yvo Moyersoen (60) gaat op 1 september 2009 met pensioen. Hij zou nog tot 2014 voorzitter van de rechtbank kunnen blijven, maar hij stopt er vervroegd mee. Het is de eerste keer dat iemand van dat niveau zijn mandaat niet verder uit doet.

   Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg
   Originally posted by Ivo Cerckel on September 2nd, 2009
   http://bphouse.com/honest_money/etat-belge-assassin-softenon

  2. Ivo Cerckel Says:

   Ook nog dit voor Annemie.

   Thalidomide ‘was created by the Nazis’. (1)

   Als men deze Nazi-oorsprong van softenon in herinnering neemt,
   dan past het standbeeld
   dat in het nieuw Antwerps gerechtsgebouw staat
   niet in een gerechtsgebouw
   – zeker niet in Antwerpen.

   Haal dat standbeeld eruit alstublieft.

   NOOT

   (1)
   From The Sunday Times,
   February 8, 2009,
   http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article-5683577.ece

  3. Ivo Cerckel Says:

   Heeft Ivo Moyersoen, volle neef van mijn moeder, dat standbeeld in “zijn” gerechtsgebouw binnengelaten omdat, neen opdat, zijn vader Ludovic … ?

   In september 2011 was ik inderdaad vijf nachten in het land om radiografisch te laten aantonen dat ik ook softenonmonster ben. (Toen heb ik dat stanbeeld gezien,)

   Alsof de softenon-oorsprong van mijn monstruositeit een publiek geheim was …

   Gustaaf, reviens, ils sont fous … !

   Gustaaf in de Raad van State was ook gek !

   Het Groot Oosten, niewaar? Pas op, Cerckel! Jacques, volle neef van mijn grootvader, was uw vader, niewaar?

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>